Vastuullisuus ja esteettömyys

Saimaa Stadiumi kehittää toimintansa vastuullisuutta

Vastuullisuudella tarkoitetaan yrityksen vastuuta toimintojensa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan, sidosryhmiin ja ympäristöön. Saimaa Stadiumi käynnisti toimintansa vastuullisuuden kehittämisen selvittämällä henkilöstön näkemyksiä nykytilanteesta. Haastatteluissa työntekijät vastasivat ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa käsitelleisiin kysymyksiin. Lähtötilanteen kartoituksen toteutti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen (tradenomi) opiskelija Johanna Kuronen osana työharjoitteluaan.

Selvityksen perusteella vastuullisuus on luontevasti mukana Saimaa Stadiumin toiminnassa monella osa-alueella. Tätä edesauttaa se, että yhtiön toiminnan lähtökohtana on yleishyödyllisyys. Vastuullisuustyö on kuitenkin jatkuva prosessi ja kartoitus toimii ennen kaikkea kehittämisen lähtölaukauksena.

Ympäristövastuu näkyy areenan energiatehokkaana toimintana

Saimaa Stadiumin monitoimiareena on valmistunut alkuvuodesta 2018. Ympäristöasiat ja energiatehokkuus on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin jo suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Siitä huolimatta ison kiinteistön ylläpito kuluttaa aina ympäristön resursseja. Saimaa Stadiumilla seurataan jatkuvasti energian käyttöön liittyviä mittareita ja kuluneiden kuuden toimintavuoden aikana kiinteistöteknisten järjestelmien toimintaa on optimoitu. Kiinteistön tehokas ylläpito on tärkeää myös yhtiön talouden kannalta, sillä energiakustannukset muodostavat suuren kuluerän. Nykyaikaisessa energiaintensiivisessä kiinteistössä energiaa kuluu muun muassa lämmittämiseen, ilmanvaihtoon, jäähdyttämiseen, valaistukseen sekä moniin muihin sähköllä toimiviin järjestelmiin.

Monitoimiareenan eteläseinällä on noin 500 neliömetrin kokoiset aurinkopaneelit, jotka kattavat areenan vuosittaisesta sähkönkulutuksesta 10–12 prosenttia. Sisällä valaisimien tekniikka on nykyaikaista. Valotehoa voidaan säätää ja valaisimet toimivat liiketunnistimilla, joten valoja ei käytetä rakennuksessa tarpeettomasti. Myös ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä säädellään tarpeen mukaan eikä av-laitteita pidetä päällä silloin kun ne eivät ole käytössä. Areena lämpiää kaukolämmöllä ja tiloja jäähdytetään kaukokylmällä.

Jätteen lajittelu kiinteistössä on järjestetty nykyvaatimusten mukaisesti. Vastuullisuusnäkökulmasta parantamisen varaa on esimerkiksi siinä, kuinka lajittelu tehdään entistä helpommaksi asiakkaille areenan sisätiloissa.

Sosiaalista vastuuta kannetaan asiakkaista, henkilöstöstä ja paikallisesta yhteisöstä

Saimaa Stadiumilla tehdään töitä pienellä omalla porukalla, mutta tiiviissä yhteistyössä laajan paikallisen kumppaniverkoston kanssa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja ympäristö antaa mahdollisuuksia moneen. Kartoituksessa henkilöstö koki työyhteisön tasa-arvoiseksi ja turvalliseksi. Asiakkaiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat toiminnan perusta. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi säännöllisiä kiinteistön ja liikuntapaikkojen turvallisuustarkastuksia ja henkilöstön sekä asiakkaiden turvallisuusohjeistuksia ja -koulutuksia. Monimuotoiset asiakasryhmät on huomioitu erillisillä pukuhuoneilla ja wc-tiloilla unisex, miehet sekä naiset.

Henkilöstö kokee Saimaa Stadiumin toiminnalla olevan suuren vaikutukset koko Mikkelin alueeseen. Lukuisat koululais- ja päiväkotiryhmät, urheiluseurat ja senioriryhmät harrastavat areenalla liikuntaa ympäri vuoden. Tällä on merkittäviä fyysisiä, sosiaalisia ja henkisiä terveysvaikutuksia. Stadiumilla toimiva tutkimusyksikkö Xamk Active Life Lab tutkii ja kehittää ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen. Kehittämistyön tulokset säteilevät alueelle ja laajemminkin aina kansalliseen ja kansainväliseen terveyden edistämiseen.

Stadiumin tilat mahdollistavat monenlaisten tapahtumien järjestämisen. Suuret ja pienet tapahtumat säteilevät toimeliaisuutta koko Mikkelin alueelle ja tuovat mukanaan paljon vierailijoita läheltä ja kaukaa.

Yhteiskunnallinen yritys, jonka omistajat haluavat edistää alueen hyvinvointia

Saimaa Stadiumi harjoittaa toimintaansa yleishyödyllisenä yhteisönä eikä sen toiminnalla tavoitella voittoa. Näin ovat omistajat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunki ja Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys sopineet. Monitoimiareenan tehtävänä on tarjota puitteet monipuoliselle liikunta-, opetus-, tutkimus-, tapahtuma- ja palvelutoiminnalle.

Henkilöstön haastatteluissa käsiteltiin myös hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista Saimaa Stadiumilla. Yhtiön hallituspaikat jakaantuvat omistajien kesken omistusosuuden mukaan ja hallituksessa naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina. Henkilöstö näkee liiketoiminnan vakaan talouden olevan tärkeä siksi, että se luo pohjan yleishyödylliselle vaikuttavuudelle. Merkittävimmät arvot toiminnassa löytyvät kuitenkin muualta kuin taloudesta, esimerkiksi lasten ja nuorten liikkumisen lisäämisestä ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Kartoitus auttoi hahmottamaan ja konkretisoimaan Saimaa Stadiumin toiminnan vastuullisuusnäkökulmaa. Johanna Kurosen aloittama kehittämistyö jatkuu seuraavaksi opinnäytetyönä, jossa pureudutaan teemaan laajemmin yhtiön eri sidosryhmien näkökulmasta.

Esimerkkejä Saimaa Stadiumin vastuullisuusteoista

Ympäristövastuu

 • Teemme energiansäästötoimenpiteitä ja kehitämme energiatehokkuutta
 • Käytämme uusiutuvan energian ratkaisuja kuten aurinkoenergiaa
 • Pyrimme vedenkulutuksen ja jätemäärän vähentämiseen
 • Areenan rakentamisvaiheessa on huomioitu materiaalivalinnoissa uusiokäyttö

Sosiaalinen vastuu

 • Edistämme viikoittain satojen nuorten hyvinvointia tarjoamalla puitteet seuratoiminnalle
 • Tuemme vuosittain kymmeniä työyhteisöjä työhyvinvoinnin kehittämisessä
 • Yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa mahdollistamme viikoittain maksutonta matalan kynnyksen toimintaa senioreille ja muille ryhmille
 • Takaamme asiakkaille ja henkilöstölle turvalliset ja terveelliset toimitilat ja toimintamallit
 • Rakennamme kestäviä sidosryhmäsuhteita paikalliseen yhteisöön

Lisätietoja

Viljo Kuuluvainen
toimitusjohtaja
viljo.kuuluvainen@saimaastadiumi.fi
p. 040 670 1695

Esteettömästi liikkumaan ja nauttimaan tapahtumista

Stadiumilla liikkumisen esteettömyys on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa esteetöntä liikkumista kiinteistön eri tiloissa, kolmea hissiä, invavessoja sekä invakatsomopaikkoja.

Esteettömyys on huomioitu myös pintamateriaalivalinnoissa ja eri liikunta-aktiviteeteissa. Kuulorajoitteisille on induktiosilmukka auloissa, ravintolaparvella sekä kiinteillä katsomoalueilla.

Lisätietoa liikkumisesta ja käytössä olevista apuvälineistä saat Saimaa Stadiumin Infosta, 020 7699 099 ja sales(at)saimaastadiumi.fi

Mekin olemme Vammaiskorttikohde

EU:n Vammaiskortti on tullut Suomessa käyttöön vuoden 2018 keväällä. Me olemme mukana Vammaiskortin tukijoukoissa ja haluamme palvella parhaalla mahdollisella tavalla erityistä tukea tarvitsevia asiakkaitamme. Meillä:

 • Vammaiskortin haltijan avustaja tai tukihenkilö pääsee aina maksutta palveluihimme
 • Toimitiloissamme on esteetön sisäänpääsy ja kulku tilasta toiseen
 • Toimitiloissamme on esteetön WC
 • Toimitiloissamme on selkeät opasteet
 • Toimitilojemme läheisyydessä on mahdollisuus esteettömään pysäköintiin
 • Katsomossamme on pyörätuolipaikkoja
 • Tiloissamme on induktiosilmukka
 • Koko henkilökuntamme on sitoutunut parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan vammaista asiakastamme

Olethan meihin yhteydessä, mikäli huomaat palvelussamme parannettavaa. Olemme valmiita kehittämään palveluamme saavutettavammaksi. Lisätietoa EU:n Vammaiskortista löydät sivuilta http://www.vammaiskortti.fi/.