Tietosuojaseloste

Saimaa Stadiumi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa sekä palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) lainsäädännön sallimissa rajoissa, esimerkiksi asiakkuuden tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti. Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään esimerkiksi tapahtumatiedustelujen tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

Kuinka kauan kerättyjä tietoja säilytetään

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi sen hetkisen voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Kanta-asiakasrekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin kanta-asiakaskirjeen tilaaja ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta kanta-asiakaskirjettä, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli kanta-asiakaskirjeen tilaaja haluaa poistua kanta-asiakasrekisteristä, säilytämme tiedon kiellosta. Jokaisessa uutiskirjeessä on myös annettu linkki, jolla kanta-asiakasta voi päättää tilauksen. Mikäli kanta-asiakas haluaa muuttaa yhteystietojaan, tulee hänen lähettää sähköpostia osoitteeseen sales@saimaastadiumi.fi. Kanta-asiakkaiden tietoja ei ilmoiteta kolmansille osapuolille.