Asiakasreferenssi: Mikkelin Teatterin Hyvinvointi Startti -palvelukokonaisuus

Joulukuusta 2022 toukokuun 2023 kestänyt palvelukokonaisuus tarjosi työkalut henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Mikkelin Teatteri on 100-vuotias esittävien taiteiden teatteri, joka toimii vanhassa palolaitoksen rakennuksessa Mikkelin keskustassa. Henkilöstöön kuuluu taiteellisen henkilöstön lisäksi teknistä henkilökuntaa, myynnin ja markkinoinnin sekä taloushallinnon henkilökuntaa. Kokoaikaista henkilökuntaa Mikkelin Teatterissa on 30 ja osa-aikaisia 7. Tarkemmin Mikkelin Teatteriin voit tutustua osoitteessa https://mikkelinteatteri.fi/

Mikkelin Teatterin osalle henkilökuntaa työ on fyysisesti erittäin kuormittavaa, kun taas osalle henkilökuntaa työ on pääsääntöisesti istumatyötä. Molemmat tekijät ovat haasteellisia pitkällä aikavälillä työssä jaksamiselle. Mikkelin Teatterin hallintojohtaja Jaana Aholaisen mukaan konkreettinen tavoite oli tarjota koko henkilöstölle mahdollisuus oman fyysisen kunnon kehittämiseen sekä liikunta-aktiivisuuden herättelyyn.

Tarpeiden kartoittamisen jälkeen Mikkelin Teatterin koko henkilökunnalle räätälöitiin Hyvinvointi Startti -palvelukokonaisuus, joka toteutettiin ajanjaksolla joulukuu 2022 - toukokuu 2023. Palvelukokonaisuus sisälsi työkalut henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä yhdessä valitut keskeisimmät mittarit hyvinvoinnin seurantaan. Mittareina käytettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Active Life Labin validioituja hyvinvointimittauksia sekä hyvinvoinnin taustakyselyjä.

- Hyvinvointiluennot tukivat hyvin projektiamme. Yhdessä löysimme juuri meille sopivat luentoaiheet ja luennoitsijat ottivat hyvin huomioon toimialamme erityispiirteet. Hyvinvoinnin kartoitustestit heti ohjelman alussa antoivat selkeän kuvan jokaisen osallistujan lähtötasosta. Lisäksi onnistuimme tarjoamaan pientä porkkanaa niille, jotka projektin aikana onnistuivat omia tuloksiaan seurantamittauksissa parantamaan, kertoo Jaana Aholainen.

Saimaa Stadiumin tarjoamien palvelujen lisäksi Mikkelin Teatteri järjesti säännöllisesti koko henkilökunnalle mahdollisuuksia eri liikuntalajien kokeiluun. Jaana Aholaisen mukaan näiden kokeilujen kautta osallistujille löytyi omaan ohjelmaan ja tavoitteisiin sopivia liikuntamuotoja.

Käytännön järjestelyt Saimaa Stadiumilla sujuivat joustavasti huomioiden tiukat aikataulumme sekä alamme työajat. Suosittelemme lämpimästi Saimaa Stadiumin palveluita työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi, kertoo Jaana Aholainen.

Lisätiedot ja varaukset

Saimaa Stadiumin info ja myyntipalvelu
puh. 020 7699 099
sales(at)saimaastadiumi.fi