Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Kehittämisohjelma räätälöidään yrityksen tilanteen ja tarpeen mukaan.   

Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma käsittelee organisaation työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Kehittämisohjelma räätälöidään yrityksen tilanteen ja tarpeen mukaan.   

Työhyvinvointiajattelu lähtee sitä, että työpaikalla määritellään, mitä työhyvinvointi tarkoittaa arjen työssä. Lisäksi työnantajan tehtäviin kuuluu arvioida, miten työhyvinvointi toteutuu ja mihin se vaikuttaa. 

Työhyvinvoinnin johtaminen olennainen osa menestyvän organisaation arkea.  Parhaimmillaan yksittäiset työhyvinvointia tukevat toiminnat ovat osa suunniteltua kokonaisuutta ja linkittyvät koko organisaation strategisiin tavoitteisiin.  

Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen näkyy säästöinä sairaspoissaolokuluissa ja työeläkemaksuissa. Lisäksi sillä voidaan vaikuttaa työn mielekkyyteen ja sitä kautta laatuun ja tuloksellisuuteen.   

Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma on modulaarinen: Asiakas voi valita yksittäisen moduulin tai koko ohjelman, jolloin tavoitteena voi olla esimerkiksi työhyvinvoinnin johtamisen mallin kehittäminen yritykseen.  

Kehitämisohjelman moduulit:  

  • Työhyvinvoinnin johtaminen 

  • Työyhteisöosaaminen 

  • Perehdyttäminen 

  • Kehityskeskustelut 

  • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen 

  • Yhteistyö, viestintä ja tiedonkulku 

  • Työhyvinvointiohjelman seuranta ja arviointi 

  • Työhyvinvoinnin vastuut 

Yhden työpajan kesto on puoli päivää.  
 

Tarjoaja Saimaa Stadiumi Oy 

Lisätiedot ja varaukset

Saimaa Stadiumin info ja myyntipalvelu
puh. 020 7699 099
sales(at)saimaastadiumi.fi