Tarina

Keidas liikunnalle ja hyvinvoinnille. Kotipaikka kulttuurille ja maailmanluokan tapahtumille.

KAUPUNKI TARVITSEE LIIKUNTATILOJA

Ajatuksen liikuntaa ja kulttuuria yhdistävän monitoimihallin rakentamisesta yhteisprojektina, jossa kaupungin lisäksi olisi mukana ammattikorkeakoulu ja Suomen Nuoriso-opisto, esitti ensimmäistä kertaa ääneen Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander vuonna 2013. Mikander ei tehnyt ehdotustaan sattumalta, vaan taustalla oli pitkään kypsynyt harkinta.

Mikkelin kaupunki oli nimittäin teettänyt jo vuonna 2012 selvityksen, jonka mukaan kaupungissa oli akuutti tarve liikuntapaikkojen lisärakentamiselle. Erilaisten vaihtoehtojen joukosta monitoimihalli nousi esiin toteuttamiskelpoisimpana vaihtoehtona. Hallin päiväkäyttäjiä olisivat muun muassa koulut ja oppilaitokset. Iltaisin se palvelisi kaupunkilaisten ohella urheiluseurojen tarpeita.

Tilojen tulisi olla muunneltavia, edustavia ja monikäyttöisiä: monitoimihallin rakentaminen olisi samalla tilaisuus parantaa Mikkelin vetovoimaisuutta konsertti-, messu- ja kongressikaupunkina. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttäisi teknisesti korkeatasoista rakennusta, joka taipuisi erilaisten tapahtumien tarpeisiin.

YHDESSÄ ENEMMÄN

Kaupunki ei ollut ainoa liikuntaa ja kulttuuria yhdistävien tilojen rakentamisesta kiinnostunut toimija: Mikkelin ammattikorkeakoulussa oli havahduttu tilanteeseen, jossa kasarmin kampuksen liikuntatilat eivät enää vastanneet korkeakoululiikunnan vaatimuksia. Toisaalta myös kaupunkiin saatava lisävetovoima ja näkyvyys palvelisivat ammattikorkeakoulun etuja: uudella tavalla suomalaiselle liikunta-, kulttuuri- ja viihdekartalle sijoittuva Mikkeli houkuttelisi puoleensa myös opiskelijoita.

Ammattikorkeakoulun ohella kiinnostusta uusien liikuntatilojen rakentamista kohtaan oli virinnyt Suomen Nuoriso-opistossa. Opistossa käynnistyneen Liikunnanohjauksen peruskurssi -opintolinjan myötä Mikkeliin kaivattiin paremmin toimivaa liikuntatilojen infrastruktuuria. Lisäksi Nuoriso-opistoa kiinnosti mahdollisuus saada houkuteltua kaupunkiin lisää leirikoululaisryhmiä. Tämä edellyttäisi parempia puitteita lasten ja nuorten monipuoliselle harrastamiselle.  

Ammattikorkeakoulussa tartuttiin Mikanderin esittämään yhteistyötarjoukseen. Areena-hanketta vetämään nimitettiin Mamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikon johtama ohjausryhmä, johon edellä mainittujen tahojen lisäksi kutsuttiin edustajat muun muassa Etelä Savon Liikunnalta ja Jäähalli Oy:stä. Hankesuunnitelma avattiin suurelle yleisölle ja samalla päättäjien pohdittavaksi Hanna  Kuninkaanniemen ja Kalevi Niemen (toim.) kirjassa Mamk Areena – hyvinvointia ja vetovoimaa (2015). Lähtölaukaus täysin uudenlaiselle rakennushankkeelle oli annettu.

MONITOIMIHALLI LÖYTÄÄ MUOTONSA

Satojen kokoustuntien, suunnitelmien, yllätysten, innostuksen, kriittisen keskustelun, harkinnan sekä päätöksenteko- ja kilpailutusprosessien jälkeen monitoimihallin peruskivi on nyt muurattu. Keväällä 2018 se avaa ovensa keskellä Kalevankankaan ulkoilumaastojen, Ikioma Areenan, Mikkelin Raviradan sekä harjoitus- ja kuplahallien muodostamaa ainutlaatuista liikunnan ja tapahtumien kokonaisuutta.

Bruttoalaltaan lähes 11000-neliöisen monitoimihallin tilat tuovat Mikkeliin ennenäkemättömät mahdollisuudet järjestää näyttäviä konsertteja, kansainvälisiä urheilukilpailuja, messuja sekä muita suurtapahtumia. Halliin valmistuu hyvinvointilaboratorio testausalueineen sekä monipuoliset tilat liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvälle yrittäjyydelle. Kaupungin uusina matkailuvaltteina toimivat myöhemmin julkaistava viihdeliikuntakokonaisuus sekä tapahtumat.

MIKSI SAIMAA STADIUMI?

Vaikka halli tuo kaupunkiin vetovoimaa, olisi sen rakentaminen perusteetonta,  jos se ei kykenisi tuottamaan hyvinvointia ja iloa tavallisille kaupunkilaisille. Monitoimihallin tärkein tehtävä on madaltaa kynnystä liikkua ja kannustaa asukkaita nauttimaan liikunnan hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta.

Monitoimihalli on läsnä mikkeliläisten arjessa ja juhlassa. Uskomme, että siitä tulee kaupunkilaisten yhteinen ilon ja ylpeyden aihe. Toki meillä mikkeliläisillä on ylpeydenaiheita jo ennestään. Näitä ovat muun muassa vanhan kaupungin rikas historia, Suomen paras tori ja loistavan Liiga-debyytin tehnyt jääkiekkojoukkue.

Monelle meistä arvokkain asia Mikkelissä on kuitenkin kaupunkia ympäröivä Saimaa ainutlaatuisine luontoineen. Juuri tämän vuoksi Saimaa Stadiumi on luonteva nimi Mikkelin uudelle kruununjalokivelle. Saimaan tavoin Stadiumi on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka tuottaa iloa kaikille kaupunkilaisille, eteläsavolaisille ja suomalaisille. Myöskään nimen jälkimmäinen osa ei ole sattumaa: Suomi on täynnä erilaisia areenoita, mutta me mikkeliläiset olemme juuri muuranneet peruskiven maan ensimmäiselle Stadiumille.